Geni_Entete
  • Geni to stowarzyszenie założone w 2006 roku, którego celem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie implantologii stomatologicznej.
  • Cechą wyróżniającą Geni jest swobodna, przyjacielska atmosfera, w której członkowie stowarzyszenia mogą się dzielić swoimi poglądami i swoją wiedzą. Celem spotkań w ramach Geni jest pragmatyczne podejście do wymiany doświadczeń  szczególnie tych, które można praktycznie wykorzystać w chirurgii stomatologicznej. Omawiane zagadnienia obejmują zarówno kwestie elementarne, jak i nowoczesne technologie, nowe sposoby pracy oraz wiele innych spraw związanych z know-how.
  • Pragnąc wspierać takie właśnie podejście, zapraszamy Państwa do prezentowania swoich doświadczeń –zwłaszcza takich, które wywołują wiele kontrowersyjnych pytań. Wszelkie kwestie dyskutowane są w ramach spotkań Geni, które odbywają się trzy razy do roku w regionie Lyon, we Francji. Zachęcamy do skontaktowania się z nami (proponujemy m.in. omawianie konkretnych przypadków, wystąpienia podczas konferencji, spotkania z partnerami i innymi członkami stowarzyszenia). 
  • Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem: info@globald.pl.

Odwiedź stronę → www.geni-workgroup.com