TZ-ActilockConcept

Koncepcja Acti-Lock i integracja periodontologiczna

 • Implant 3.0 został zaprojektowany z myślą o tworzeniu stabilnego środowiska dla tkanek wokół implantu. Stabilność i szczelność interfejsu protetycznego pozwalają zachować integralność biologiczną tego obszaru. Przyleganie tkanki kostnej wokół implantu w efekcie subkrestalnego pozycjonowania jego krawędzi protetycznej zapewnia niezbędne podparcie dla śluzówki, konieczne ze względów estetycznych w obszarze siekaczy.

Prostota, łatwość stosowania i efektywność

C-Schema-SimpleConviviale

  • Koncepcja aktywowanego połączenia jest zasadą sprawdzoną w mechanice. Polega ona na dociśnięciu do siebie męskiego i żeńskiego elementu stożka i uzyskanie tzw. efektu Morse’a.
  • Siła powstaje w wyniku działania aktywatora (narzędzia dociągającego) funkcjonującego podobnie do zacisku. Stopniowe dokręcanie zwiększa powoli poziom siły zaciskającej pomiędzy ściankami obu stożków aż do ich zablokowania klinującego (zacisku ciernego) po uzyskaniu momentu obrotowego wynoszącego 15 Ncm.
  • Blokowanie klinujące następuje stopniowo, pacjent nie odczuwa przy tym dyskomfortu. Takie połączenie umożliwia natychmiastowe obciążenie implantu przy zachowaniu jego stabilizacji pierwotnej, ponieważ nie występuje efekt wstrząsu działającego na implant.
 • Po zadziałaniu aktywatora obie części stożka (męska i żeńska) zostają ustawione w idealnie centrycznej pozycji i unieruchomione, co zapewnia najlepsze warunki mechaniczne i biologiczne dla integracji periodontologicznej.

Elastyczność w działaniu

C-Schema-Flexible

 • Jeżeli to konieczne, zespolone połączenie stożkowe można łatwo dezaktywować, stosując w tym celu ekstraktor do łączników. Wkręcenie ekstraktora śrubowego z pilotem apikalnym powoduje dezaktywację połączenia i bezpieczne oddzielenie łącznika od implantu. Po wyjęciu ekstraktora można ponownie reaktywować zespolenie łącznik−implant w sposób opisany powyżej.
TZ-VisCicat

Znaczenie profilu przezdziąsłowego

 • Śruba gojąca jest istotnym elementem fazy protetycznej w systemie implantologicznym 3.0, przygotowującym do osadzenia docelowej pracy protetycznej. Pozwala ona na wprowadzenie komponentu protetycznego bez naprężeń w tkankach miękkich.
TZ-FxMoing-Droit

Łączniki proste i kątowe

 • Łączniki proste są przeznaczone do stosowania w pojedynczych pracach cementowanych. Zakres wskazań do ich użycia obejmuje głównie odcinek przedni żuchwy. Gruba obręcz metalowa w części koronowej łącznika umożliwia dokonywanie pewnych modyfikacji bez negatywnego wpływu na jego wytrzymałość mechaniczną.
TZ-FxMoing-Angule

 

 • Łączniki kątowe są przeznaczone do stosowania w pojedynczych pracach cementowanych. Zakres wskazań do ich użycia obejmuje głównie pozycje siekaczy bocznych szczęki. Gruba obręcz metalowa w części koronowej łącznika umożliwia dokonywanie pewnych modyfikacji bez negatywnego wpływu na jego wytrzymałość mechaniczną.
TZ-FxMoignErgo

Profil wyłaniania średnicy 3,4 mm

 • Łączniki systemu implantologicznego 3.0 zostały opracowane z myślą o zapewnieniu perfekcyjnie zintegrowanego profilu wyłaniania przyszłego zęba. Platforma protetyczna 4/10 umożliwia stosowanie właściwej grubości porcelany i metalu pracy protetycznej z perfekcyjnym wykończeniem krawędzi koronowej.
TZ-PickUp

Transfery pick-up bez śruby

 • Wyciski z poziomu implantów są pobierane bezpośrednio z wykorzystaniem bezśrubowych transferów wyciskowych typu pick-up. Pobranie wycisków w przypadku implantów 3.0 jest proste i niezawodne, pozwala na szybką i precyzyjną pracę w fazach odbudowy protetycznej.