Ultrakrótki implant

Twk4-ShortIndic

Twinkon® 4 to ultrakrótki implant (4 mm) mający zastosowanie przede wszystkim w przypadku mnogich implantacji w obszarze zatrzonowcowym żuchwy w sytuacji znacznej atrofii kości. Ten przebadany klinicznie implant stanowi alternatywne rozwiązanie dla pionowej augmentacji kości, która jest procedurą o wysokim poziomie nieprzewidywalności w tym obszarze.

Twinkon® 4 dostępny jest w dwóch średnicach: 4 i 4,5 mm, i jest wykorzystywany jako podparcie w stałych pracach protetycznych, bazujących na kilku implantach.

Wyjątkowy kształt ultrakrótkiego implantu Twinkon® 4 zapewnia skuteczne rozwiązanie paru istotnych problemów:

C-ProfilApic
  • Uzyskanie natychmiastowej stabilizacji pierwotnej i szybkiej osteointegracji: śródkostna część implantu Twinkon® 4 i protokół chirurgiczny zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić optymalną reakcję tkanek miękkich.

C-Torus
  • Tissue creeping profile® (profil narastania dziąsła) wspomaga bezpośrednio nad poziomem kości tworzenie grubego i pełniącego funkcję ochronną złącza śluzówkowego, mającego na celu zachowanie pozostałej masy kostnej.

C-Cone
  • Zapewnienie efektywnego połączenia mechanicznego i periodontologicznego: komponent protetyczny zostaje osadzony w środku zewnętrznego stożka o pochyleniu 5°, który zapewnia jednorodną dystrybucję sił okluzyjnych na całym obwodzie tzw. interfejsu protetycznego (połączenia komponentu z implantem). Zmniejszenie mikroruchów przyczynia się do poprawy uszczelnienia antybakteryjnego i polepsza wytrzymałość całego układu na zmęczenie.

C-Approuv
  • Naukowo potwierdzona terapia alternatywna: liczne badania przeprowadzone we współpracy ze znanymi uniwersytetami potwierdziły możliwość zastosowania Twinkon® 4 jako terapii alternatywnej. Jednocześnie otwiera to nowe możliwości w implantologii stomatologicznej*.

Zestaw chirurgiczny Twinkon® 4

C-TroussChirTwk4-Persp
  • Kompaktowy zestaw chirurgiczny do linii Twinkon® 4 to cenne uzupełnienie instrumentarium i możliwości terapeutycznych. Protokół wiercenia jest prosty i intuicyjny. Wiertła mają zintegrowane ograniczniki głębokości gwarantujące bezpieczeństwo procedur chirurgicznych, prowadzonych w pobliżu nerwów.

Pokaż zestaw chirurgiczny

+pokaż zawartość zestawu