C-Connectik

Połączenie

Twinkon® 4 ma, bazujące na siłach tarcia, zewnętrzne połączenie stożkowe z indeksem w postaci trzech wypustek, które ułatwiają powtarzalność pozycji komponentów protetycznych po zmianie kąta lub innej modyfikacji w laboratorium.

C-Indications

Zakres wskazań

Twinkon® 4 przeznaczony jest do stosowania w obszarach dolnych przedtrzonowców i trzonowców, w których doszło do silnej atrofii pionowej kości.

C-CouloirProth

Oś pracy protetycznej

Ponieważ Twinkon 4® ma kołnierz przezdziąsłowy zwieńczony zewnętrznym połączeniem stożkowym, wymaga precyzyjnego pozycjonowania w celu właściwej korelacji z osią pracy protetycznej.

C-Twk4-Position

Pozycjonowanie

Idealna pozycja dla krawędzi protetycznej implantu to pozycja nieznacznie subkrestalna (poniżej szczytu wyrostka), która umożliwia najlepszą integrację z kością.

C-PilierConeDroitTrans

Stożkowy łącznik prosty mocowany śrubą

Stożkowy łącznik osadzany jest w zewnętrznym stożkowym łożu na zasadzie tarcia i przykręcany do implantu protetyczną śrubą mocującą. Korzyści z takiego zespolenia są charakterystyczne dla systemów opartych na połączeniu stożkowym. Z periodontologicznego punktu widzenia ograniczenie mikroruchów w obszarze połączenia implant−łącznik wspomaga szczelność antybakteryjną, zapewniając optymalną ochronę tego obszaru i jego biologicznej integralności.

C-ProfilEmergence

Profil wyłaniania − średnica 5,4 mm

Stożkowe łączniki systemu Twinkon® 4 zostały opracowane z myślą o uzyskaniu progresywnego profilu wyłaniania pracy protetycznej. Platforma protetyczna 0,5 jest na tyle szeroka, że ułatwia ona pasywne przyleganie szkieletu protezy.

+Dowiedz się więcej: table of prosthesis components