Zestaw chirurgiczny ULTIMATE − NOWOŚĆ!

Protokół ULTIMATE jest stosowany zarówno do implantów In-Kone® PRIMO, jak i In-Kone® UNIVERSAL, a także jako protokół uzupełniający do linii TwinKon®.

Protokół ULTIMATE został zoptymalizowany przez jednorodny kształt wierteł spiralnych opracowanych z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technicznej w dziedzinie instrumentów tnących, stosowanych w chirurgii tkanek twardych.

Podwójny kod kolorystyczny umożliwia precyzyjny dobór ostatniego wiertła w sposób powtarzalny, dostosowany do gęstości tkanki kostnej.

Protokół ULTIMATE – NOWOŚĆ

Postępowanie atraumatyczne o niezwykłej precyzji

Protokół ULTIMATE opiera się na liniowej progresji średnic wierteł narastających − od 0,2 do 0,3 mm. Zabieg osteotomii jest wykonywany w sposób delikatny i kontrolowany. Protokół pozwala na niezwykle precyzyjną adaptację do zróżnicowanej gęstości tkanki kostnej. Stożkowo-cylindryczny profil umożliwia centryczne prowadzenie wiertła na 1/3 poprzedniego nawiercenia, co zapewnia perfekcyjną stabilność.

Jednorodny kształt

Jednorodna forma wierteł precyzyjnie skalibrowana z kształtem implantów gwarantuje jednolity rozkład stabilizacji pierwotnej na całej aktywnej powierzchni implantu od samego początku fazy gojenia.

Komfort pracy

Stożkowo-cylindryczne wiertła mają podwójną krawędź tnącą zapewniającą efektywne cięcie w dwóch płaszczyznach. Ich kształt nie tylko pomaga w centrycznym prowadzeniu wiertła w łożu, ale zapewnia także stałą kontrolę progresji wiertła w kości bez potrzeby odsysania i bez nadmiernego nacisku na główkę kątnicy. Wiertło pracuje, generując minimalny opór ze strony tkanki kostnej oraz minimalny przyrost temperatury.

Lepsza kontrola

Rozbieżny kąt (120°) końcówki wiertła zmniejsza ryzyko wykonania zbyt głębokiego nawiertu w części wierzchołkowej. Ta charakterystyczna cecha wierteł jest niezwykle przydatna podczas planowania implantacji w pobliżu wrażliwych struktur anatomicznych.

Wyczucie kontroli głębokości nawiercania w czasie poszerzania łoża jest bardziej intuicyjne.

Efektywność

Cztery spiralnie ułożone rowki wiertła zapewniają efektywne usuwanie znacznych ilości wiórów kostnych bez zjawiska „czopowania”. Skutkuje to precyzją preparacji łoża i zapewnia ścisły kontakt początkowy między implantem a kością.

Przejrzystość systemu

Wiertła są oznaczone podwójnym kodem kolorystycznym, który umożliwia precyzyjny dobór ostatniego wiertła do gęstości tkanki kostnej. Gwarantuje to możliwość uzyskania stabilizacji pierwotnej implantów w sposób powtarzalny.

Bezpieczeństwo

Wiertła mają powłokę antyrefleksyjną. Opcjonalny system zdejmowanych ograniczników głębokości (stoperów), z możliwością bezpośredniego nakładania na kątnicę, zapewnia bezpieczeństwo wiercenia także w pobliżu wrażliwych struktur anatomicznych.

Pełny zakres

Rozkładany klucz dynamometryczny o zakresie 20−80 Ncm umożliwia kontrolę momentu obrotowego podczas wkręcania implantu, aby nie wywierać negatywnego wpływu na łoże kostne, integralność połączenia implantu lub na instrument.