Integracja periodontologiczna

System In-Kone® oferuje pełen zakres komponentów protetycznych.

Wąski, tulipanowaty profil wyłaniania umożliwia tworzenie się grubego złącza śluzówkowego, które poprawia stabilność dziąseł i zachowuje ich estetyczny wygląd.

Znaczenie profilu przezdziąsłowego

Śruba gojąca jest istotnym elementem fazy protetycznej w systemie implantologicznym In-Kone®, ponieważ przygotowuje do osadzenia docelowej pracy protetycznej.

Każdy komponent protetyczny ma odpowiadającą mu śrubę gojącą, co zapewnia jego osadzenie bez naprężeń.

+Dowiedz się więcej

Arkusz danych: Śruba gojąca

Łączniki profilowe

Łączniki profilowe przeznaczone są do stosowania w pracach cementowanych na pojedynczych lub na wielu implantach w strefie estetycznej. Anatomiczny przebieg linii przyszyjkowej łącznika umożliwia adaptację do naturalnego konturu śluzówki przy minimalnej modyfikacji. Łącznik profilowy jest szczególnie przydatny w sytuacjach ekstrakcji wykonanych w nieodległym czasie.

+Dowiedz się więcej

 

Arkusz danych: Łączniki do prac cementowanych

Łączniki standardowe

Łączniki standardowe wskazane są do stosowania w pracach cementowanych na pojedynczych lub na wielu implantach. Przebieg linii przyszyjkowej łącznika można modyfikować w laboratorium w celu indywidualnego dostosowania stopnia typu chamfer po stronie przedsionkowej do profilu dziąsłowego.

+Dowiedz się więcej

Arkusz danych: Łączniki do prac cementowanych

Łączniki krótkie

Łączniki krótkie są bardzo łatwe w stosowaniu. Po ich osadzeniu w jamie ustnej pobiera się wycisk bezpośrednio z poziomu łącznika. Transfer wyciskowy umożliwia precyzyjne zarejestrowanie przebiegu krawędzi przyszłej korony.

Krótkie łączniki pozwalają na zmniejszenie liczby etapów postępowania protetycznego i pomagają w zachowaniu stabilności biologicznej danego obszaru.

Łączniki krótkie przeznaczone są przede wszystkim do prac cementowanych na pojedynczych lub na wielu implantach w obszarze trzonowców.

+Dowiedz się więcej

Film: krótkie łączniki 

  Arkusz danych: Krótkie łączniki

Łączniki stożkowe proste i kątowe

Łączniki stożkowe przeznaczone są do przykręcania mostów i protez na belkach. Występują w wersji 0°, 17° i 30° oraz w szerokim zakresie wysokości przezdziąsłowych.

Łączniki kątowe dostępne są w wersji z antyrotacją i bez, aby klinicyści mogli wybrać bezpośrednią lub pośrednią metodę odbudowy.

+Dowiedz się więcej

Zagadnienie techniczne: proteza typu Quattro 

Arkusz danych: Stożkowe łączniki proste 

Arkusz danych: Stożkowe łączniki kątowe

Komponenty indywidualizowane

Linia In-Kone® obejmuje również komponenty przeznaczone do indywidualnego opracowania pod kątem pojedynczych prac cementowanych lub przykręcanych.

+Dowiedz się więcej

Arkusz danych: baza tytanowa

  Arkusz danych: mixed cylinder Arkusz danych: łączniki do podbudów odlewanych

Stabilizacja protez całkowitych

System In-Kone® zawiera wiele zaczepów kulowych lub typu Locator®, przeznaczonych do stabilizacji protez całkowitych. Te sprawdzone systemy zaczepów retencyjnych dają możliwość zaoferowania pacjentom odpowiedniego rozwiązania w większości sytuacji klinicznych.

+Dowiedz się więcej

Arkusz danych: łączniki kulowe 

Arkusz danych: łączniki typu Locator®

Belki do technologii CAD/CAM

Global D wykonuje belki w ramach partnerskiej współpracy z firmą Panthera Dental. Firma Panthera jest ekspertem w dziedzinie projektowania i produkcji najwyższej jakości indywidualnych belek i łączników CAD/CAM. Panthera oferuje szeroki wachlarz rozwiązań do wielu rodzajów przypadków klinicznych – od najprostszych do tych najbardziej skomplikowanych. Dostępne są łączniki indywidualne na bazie takich materiałów, jak tytan, chrom-kobalt czy cyrkon.

+Dowiedz się więcej